Terms and Conditions

Warunki

Witamy na filmporno69.com!

Niniejszy regulamin określa zasady i przepisy dotyczące korzystania z Witryny Filmyporno69 znajdującej się pod adresem filmyporno69.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z serwisu filmyporno69.com, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich warunków podanych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zawiadomienia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoba logująca się na tej stronie internetowej i zgodna z warunkami Firmy i warunki. Terminy „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega obowiązującym przepisom prawa holenderskiego. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Pliki cookie

Stosujemy pliki cookie. Wchodząc na stronę filmyporno69.com wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności Filmyporno69.

Większość interaktywnych witryn korzysta z plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić działanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Filmyporno69 i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na filmporno69.com. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do niego dostęp z filmyporno69.com na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 • Ponownie opublikuj materiał z filmyporno69.com
 • Sprzedaj, wypożycz lub sublicencjonuj materiały z filmyporno69.com
 • Reprodukuj, powielaj lub kopiuj materiały z filmówporno69.com
 • Rozpowszechniaj treści z filmówporno69.com

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Firma Filmyporno69 nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii firmy Filmyporno69, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma Filmyporno69 nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za żadną odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarzy w tym zakresie. strona internetowa.

Filmyporno69 zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo do publikowania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych ani w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które naruszają prywatność
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nakłaniania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajowej lub prezentowania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.

Niniejszym udzielasz Filmporno69 niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącze do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać linki do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do Witryn internetowych innych wymienionych firm; i
 • Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą prowadzić hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Te organizacje mogą zawierać linki do naszej strony głównej, do publicznych

ty.

Dopóki strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.